Rebro od bika sa R&B BBQ sauce, posluženo sa polama od krumpira, zgraškom, salatom i lepinjom. *Potrebna rezervacija 48h prije*
Bull Rib w. R&B BBQ sauce, served with baked potato, peas, salad & flat bread. *Must be reserved 48h in advanced*